SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUSZCZYNIE

                  Juszczyn 268

                  34-231 Juszczyn

Adres

                  Juszczyn 268


                  34-231 Juszczyn


Kontakt

Zespół Szkół w Juszczynie

34-231 Juszczyn 268

E-mail: sekretariat@spjuszczyn.pl

tel. 33/8773886

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 558156
 • Do końca roku: 346 dni
 • Do wakacji: 153 dni

Kalendarium

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. SPRÓBUJMY RAZEM

SPRÓBUJMY RAZEM

Grupa wolontaryjna ,, Spróbujmy razem” , w tym roku brała udział w ogólnopolskim konkursie  pt. ,,Szkolny klub wolontariatu”.

Regulamin konkursu:

 • Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Szkolny klub wolontariatu” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 8 z 11 zadań.

Zadania konkursu: Szkolny klub wolontariatu

 1. Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”? Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych/plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel. Ocena na podstawie sprawozdania, informacji, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole, według własnego pomysłu – wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat. Ocena
  na podstawie informacji, sprawozdania, zdjęć, filmu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, 6 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. „Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp. Ocena
  na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”? Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać? Ocena na podstawie arkusza ankiety i jej wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun szkolnego klubu wolontariatu”, który w okresie od 29 listopada 2016 r. do 5 lutego 2017 r. przeprowadzi w

formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Zadania konkursu ,które zostały wykonane :

Zadanie 1

W miesiącu styczniu  w naszym Zespole Szkół  w Juszczynie odbyły się we wszystkich  klasach  pogadanki na temat ,,Co to jest wolontariat”

Dzieci i młodzież ze wszystkich klas miały dostosowany zakres wiadomości dotyczący zagadnienia uwzględniając odpowiedni poziom nauczania.

U dzieci z klas młodszych pogadanki były organizowane z przykładami działań, w formie opowiadań , wierszy , układania dalszego ciągu zdarzeń, czy problemów do rozwiązania.

U młodzieży natomiast pogadanki miały bardziej szeroki zakres możliwości rozwiązań.

Uczniowie gimnazjum przed pogadanką przygotowali szereg wiadomości dotyczącej działalności  wolontariatu . Wolontariatu globalnie i lokalnie.

Pod koniec pogadanki z młodzieżą można było także podjąć temat pomocy lokalnej , pomocy którą się widzi naocznie  i ma się z niej dużą satysfakcje.

Wnioski:

Pogadanka  rozbudziła   ciekawość  poznawczą młodych ludzi.

Wzbogaciły wiedzę  o wolontariacie.

Pokazała przykłady działań wolontariackich , nierzadko działalność  idoli polskiej młodzieży.

Ukazały sposoby innego patrzenia na świat, nie konsumpcyjnego lecz altruistycznego.

Wskazała drogi sposobów na udane spędzenie wolnego czasu ,z satysfakcje ,  że czyni się coś dobrze i dla  innych.

 

 

 

Zadanie2

,,Bal wszystkich świętych”

W ramach zadania 2  przygotowaliśmy wraz z grupa wolontaryjną  i misyjną przedstawienie teatralne  pt ,,Bal wszystkich świętych”.

Już od połowy października dzielnie przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia .

 Nasza przewodnią myślą w organizacji  przedstawienia było przedstawienie postaci świetych, pomagających potrzebującym ludziom. 

Chcieliśmy poprzez pokazanie ich życia zachęcić  dzieci, młodzież i innych gości do naśladownictwa.  Nasi bohaterowie to postacie min. Św Franciszek ,św Antoni, św Barbara , św Edmund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie  nr 3.

W dniach od 1 marca do 1 7 marca 2017r. odbył się zorganizowany przez

Szkolny Klub Wolontariatu ,,Spróbujmy razem”  konkurs plastyczny pt. ,,Pomocna dłoń ”.

 Do udziału w nim zaprosiliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której głównym tematem było rozwijanie empatii i zachęcanie do pomagania; otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni. Prace można było wykonać w dowolnym formacie,  wybraną przez uczestników techniką plastyczną. Głównymi celami konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Pragnęliśmy  przyczynić się do kształtowania wrażliwości na potrzeby ludzi chorych i  cierpiących, rozwoju ich zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji przybliżenie, popularyzowanie i wyjaśnienie idei   wolontariatu oraz umożliwienia im osiągnięcia sukcesu .W konkursie wzięło udział 26 uczniów .Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów.

 Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie.

Laureatami konkursu zostali :

I miejsce –Piaseczny Bartosz kl.IIIa

II miejsce – Bartyzel Gabriela  kl. IIb

III miejsce- Kaczmarczyk Aleksandra kl.IIa

Wyróżnienie:

Kłoda Natalia – kl. II A Gimnazjum

Barzak Julia – kl. IIIa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4

W Zespole Szkół  w Juszczynie działa grupa wolontaryjna ,,Spróbujmy razem”. Grupa ta skupia młodzież gimnazjalna chcącą pomagać chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym.

Naszą działalność prowadzimy już od 12 lat i w dużej mierze związana jest ona z tutejszym Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym . Ośrodek ten gromadzi dzieci niepełnosprawne 

i jesteśmy w nim częstymi gośćmi.

Ściśle współpracujemy z Wikariatem Misyjnym Św Józefa w Peru. Pomagamy rodzinom potrzebującym z naszej szkoły , wspieramy domy pomocy społecznej .

W okresie przedświątecznym przeprowadziliśmy akcje charytatywną pt,, Szlachetni na co dzień

Akcja ta podzielona została na grupy wiekowe , które wykonywały poszczególne działania na rzecz potrzebujących.

Dzieci młodsze:

I działanie

BAL WSZYSTKICH ŚWIETYCH.

W ostatnia niedziele listopada zorganizowaliśmy przedstawienie,, Bal wszystkich świętych”.

Celem tegoż spotkania było nie tylko zintegrowanie społeczności wiejskiej  ,ale zapoznanie z postaciami świętych , którzy swoim życiem dali przykład miłosierdzia wobec innych.

Szczególnie ważne dla Nas było przedstawienie życia świętych , których życia było przepełnione miłością do bliźnich i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Szukaliśmy wzorców.

Dzieci ochoczo przygotowały stroje i rekwizyty charakterystyczne dla świętych. Przedstawienie bardzo się podobało i zgromadziło sporą liczbę odbiorców.

Dzieci miały możliwość pokazania swoich talentów a widzowie w szczególności rodzice byli dumni z występów swoich dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  działanie

LOTERIA MIKOŁAJKOWA

Już po raz ósmy w szkole odbyła się mikołajkowa loteria fantowa. Dzieci z naszej szkoły są otwarte na pomoc innym, chętnie przyniosły z domu własne maskotki i artykuły papiernicze, aby wymienić je na losy z których dochód (266 złotych) będzie przeznaczony dla dzieci na misjach w Peru oraz na materiały dla koła plastycznego. Uczniowie klasy  „zamienili się” w wolontariuszy, prowadząc sprzedaż losów. Dziękujemy za wspólną zabawę i zaangażowanie uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III działanie 

MALI MIKOŁAJE

Uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej w Juszczynie wzięli udział w projekcie edukacyjnym w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Projektor- wolontariat studencki”. W miesiącu grudniu 2016 r. uczniowie uczęszczali na zajęcia plastyczne. Poznali tradycje bożonarodzeniowe, wykonywali ozdoby choinkowe, papierowe aniołki, mikołajki, kartki świąteczne. Rozwijali sprawność manualną poprzez wycinanie, składanie, ciecie, klejenie papieru, kulek styropianowych, piórek i cekinów. Zajęcia przyniosły im dużo radości dostarczając jednocześnie wrażeń estetycznych. Nasze prace były doskonałym dodatkiem do paczek mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

IV działanie

Dzieci starsze

SZKOLNA SZLACHETNA  PACZKA

W naszej szkole ogłoszono akcje charytatywną  ,,Szkolna szlachetna paczka”. Akcja ta polegała na zgromadzeniu produktów żywnościowych i chemicznych , przyniesionych przez dzieci z naszej szkoły.

Gdy produkty były już pozbierane trzeba było dużo pracy aby je posegregować  i wykonać paczki dla potrzebujących rodzin w naszej wsi.

Praca ta mocno Nas zintegrowała i utwierdziła iż warto pomagać gdyż stworzyliśmy aż 15 wielkich paczek . Uśmiech obdarowanych to dla Nas największe podziękowanie . Byliśmy szczęśliwi że w okresie przedświąteczny m mogliśmy stać się  darczyńcami . Czuliśmy, że dobrze wykonaliśmy swoje zadanie niosąc pomoc tam gdzie jej szczególnie oczekiwano.

 

 

 

 

 

 

V działanie

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY.       

Naszą coroczną tradycją jest także wykonywanie przez grupę wolontariuszy  stroików bożonarodzeniowych.

Stroiki  te wykonujemy z materiałów przyniesionych przez dzieci . Dzięki wyobraźni i pomysłowości naszych wolontariuszy powstały piękne stroiki , które sprzedano na kiermaszu bożonarodzeniowym .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI działanie

ŚWIĄTECZNA PACZKA

W okresie bożonarodzeniowym mamy także zwyczaj gromadzenia słodyczy i zabawek dla dzieci niepełnosprawnych.  Już w Mikołajki dzieci obdarowane sowitymi paczkami postanowiły, że odłożą jeden prezent ze swojej paczki dla chorych dzieci z tutejszego ośrodka. Wraz z stroikami i prezentami i świątecznymi życzeniami przybyliśmy do ich placówki. Dzieci były bardzo zadowolone z przyniesionych darów, i mamy nadzieje iż nasza paczka przyniesie uśmiech każdemu obdarowanemu dziecku.

 

 

 

 

 

 

 

VII działanie

KOLĘDA MISYJNA

Jak co roku ulicami Juszczyna i Kojszówki podążyli kolędnicy misyjni.

W tym roku byli szczególnie przygotowani . Piękne stroje i instrumenty dodały im powagi. Nasze dzieci są szczególnie odporne i mimo mrozu nie zrażali  się . Jest w Nas silna chęć pomagania .

Motywacji dodawał Nam fakt iż zbieraliśmy fundusze na potrzebujących w Peru .

Udało się nam zebrać ponad 5 tys. zł.

 Nasza katechetka osobiście nasze pieniążki zawiozła do Peru do Wolontariatu św. Józefa , z czego szczególnie się cieszymy . Zostaną one przeznaczone na potrzeby chorych i ubogich.

 

 

Podsumowanie akcji ,,Szlachetni na co dzień”:

Akcja ta  wyzwoliła w Nas silną wolę pomagania. Staliśmy się  radosnymi darczyńcami i pomocnikami tych dla których Nasza pomoc jest nieodzowna. Pomogliśmy wielu osobom , przez co staliśmy się lepsi i potrzebniejsi. Najlepszą zapłatą za Naszą pracę stał się uśmiech dziecka i uśmiech dorosłej osoby.  Już od lat towarzyszą Nam piękne słowa Naszego patrona szkoły Jana Pawła II :

,,Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z in­ny­mi.”

 

Dzieci i młodzież bardzo zaangażowała się w działania. Chętnie wykonywali swoje zadania i wswoją prace wkładali dużo wysiłku. Byli dumni gdy mogli pomóc . Chętnie odwiedzają Ośrodek OREW, chętnie przygotowują rekwizyty czy organizują  stroje potrzebne do przedstawień czy innych wydarzeń. Dobrze jest w małym dziecku zaszczepić chęć  pomocy , pracy dla innych , bo wierzymy że w dorosłym życiu będzie to procentować. Wierzymy że dzieci i młodzież pracująca wolontariacie daje przykład jak żyć , w świecie gdzie dobro i bezinteresowność powinno się mnożyć.

 

 

Zadanie 6

Na przełomie kwietnia i maja nasza grupa podjęła się  udziału w ogólnopolskiej akcji ,,Zbiórka odzieży” dla potrzeb  instytucji charytatywnej . Zbiórka ubrań spotkała się z dużym zainteresowaniem rodzin mających swoje dzieci w Zespole Szkół w Juszczynie . Ubraniami  dla dorosłych i dla dzieci w dobrym  a czasem nienaruszalnym stanie wypełniło nasze pojemniki i worki. Wolontariusze zdają sobie sprawę jak ta forma pomocy jest potrzebna dla ubogich i potrzebujących ludzi. Ubrania obok jedzenia są najpotrzebniejsze w chwili biedy czy kataklizmów ,z którymi spotyka się w swoim życiu człowiek.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie Naszej akcji zarówno wolontariuszom jak i  wszystkim zaangażowanym rodzinom.

 

 

Zadanie 8

1.W dniu 18 maja 2017r odbyła się w naszej szkole pogadanka nt.  wolontariatu w Polsce  i na świecie.

Wolontariusze przygotowali się do tej pogadanki , sami przygotowując materiały dotyczące w/w tematyki.

.

 

 

 

 

Zadanie 9

W miesiącu kwietniu nasza grupa wolontaryjna podjęła się  zadania ,,Poczytaj mi kolego”.

Zadanie to zostało bardzo  przyjezdnie przyjęte przez nasze wolontariuszki  oraz przez naszych słuchaczy – dzieci z kas młodszych I-III.

 Któż z Nas zresztą nie  lubi słuchać wierszy , bajek czy opowiadań.

Zadanie to jest w dużej mierze ważne i aktualne , ponieważ dzieci tracą obcowanie z kulturą żywego słowa na  rzecz przesiadywania przed komputerem. Komputer nierzadko zastępuje im normalną  ludzką  komunikacje między sobą.

Dziewczynki , wolontariuszki przygotowały wiersze i opowiadania , które przekazywały w kwietniowe czwartki na długich przerwach ,gromadząc coraz większe grupki dzieci chcących uczestniczyć w tych literackich spotkaniach.

Nasze wolontariuszki zaangażowały się w akcje organizując pracę z utworami np. dając po przeczytanym utworze ćwiczenia z zagadkami ,puzzlami czy rebusami. Grupa ta przygotowała też specjalne karty robocze , służące do utrwalenia poznanych treści.

Młodszym dzieciom bardzo się podobało obcowanie z kulturą żywego słowa , obrazem i jesteśmy przekonani ,że ta forma działalności wejdzie na stałe do naszego programu działania wolontaryjnego.

Poprzez tą akcje staraliśmy się wszczepić dzieciom,, bakcyla czytania”, rozbudzić ciekawość poznawczą , rozwinąć wyobraźnie.

Nasze wolontariuszki pomagają także młodszym dzieciom  na świetlicy w odrabianiu zadań domowych. Radość pomagania jest tu dwustronna , ponieważ młode dziewczyny cieszą  się z,, bycia nauczycielem , doradcą prowadzącym”, a młodsi  uczniowie mają  dobrego przyjaciela , który chętnie pomoże i zrozumie.

 

 

 

Zadanie 10

W dniach 9-12 maja  2017 roku w Zespole Szkół w Juszczynie  przeprowadzona została  ankieta na temat  wolontariatu- jego idei, aktywności młodzieży w działalności wolontariackiej .

                Ankieta składała się z sześciu  pytań, przeprowadzona została wśród 50 uczniów  klas drugich i trzecich naszego gimnazjum . Pytania dotyczyły bezpośrednio wolontariatu. Oto one:

1)      Czy uważasz, że warto pomagać innym?  Tak   Nie

2)      Czy czujesz satysfakcję, pomagając innym? Tak    Nie

3)      Czy brałeś udział w akcjach organizowanych przez Szkolny Klub Wolontariatu w Juszczynie?

Nie         Tak w jednej        Tak w kilku

4)      Czy kiedykolwiek podjąłbyś się działania wolontariackiego?( na rzecz innych potrzebujących)

Tak            Nie

5)      Czy dostrzegasz w swoim środowisku potrzebujących którym należy pomóc? Tak    Nie

6)      Dla kogo powinna być skierowana pomoc?

- dla biednych rodzin

- dla dzieci chorych

- dla zwierząt

-dla starszych ludzi

Wyniki:

 

 

 

 

 

 

                Wyniki tej ankiety raczej nas nie zaskoczyły,  że 100%  osób uważa, że warto pomagać innym. Bierze się to chyba stąd, że dobro powraca ze zdwojoną siłą, a czasem chyba lepiej dostać tę pomoc. 

 

 

 

 

 

 

Młodzież odpowiadając na to pytanie jednogłośnie stwierdziła , że mają satysfakcję z niesienia pomocy innym.

 

 

 

Wyniki drugiego pytania, jak widać, są rozbieżne, ponieważ liczba osób biorących udział w akcjach organizowanych przez Szkolny Wolontariat wynosi 70%, natomiast 30% nie brało udziału w żadnej.

 Cieszy nasz to, że młodzież  bierze  udział w akcjach organizowanych przez Szkolny Klub Wolontariatu ale zarazem niepokoi to, że są uczniowie którzy nie włączyli się ani do jednej akcji.

 

 

 

Jak widać 88% uczniów zdeklarowała się, że podjęła by się działania na rzecz innych potrzebujących.

Radością dla nas  jest to, że  znikoma ilość odpowiedzi  młodzieży stwierdziła , że,, nie”.

 

 

Uczniowie są wrażliwi na innych, interesują się swoim środowiskiem i dostrzegają potrzebujących pomocy. Tylko nieznaczna grupa osób twierdzi ,że nie ma potrzebujących w jej otoczeniu.

 

 

 

 

Odpowiedź na to pytanie mówi nam, że należy pomagać przede wszystkim biednym rodzinom.

W dużej mierze chorym dzieciom ,starszym , zaś 14 % dostrzega konieczność pomocy zwierzętom.

Takież działania Nasza  szkoła właśnie podejmowała w tym roku.

Wolontariat ma ogromny wpływ na kształtowanie charakteru młodego człowieka. Uczy empatii, ,,otwiera oczy” na potrzeby innych i pokazuje w jaki sposób można nieść im pomoc.

 

 

Ewa Bogdan, Teresa Oleksa