Zadanie 4 Kompetencje przyrodnicze w Szkole Podstawowej - klasy IV-VI

Zajęcia przyrodnicze dla  wszystkich uczniów klas IV- VI

Uczniowie prowadzili obserwacje mikroskop[owe , ćwiczyli posługiwanie się lupą oraz lornetką, doskonalili wiedzę przez gry dydaktyczne, ćwiczyli określanie kierunków geograficznych, pracowali z atlasami, uczyli się posługiwać planem, mapą.
Poszerzali i doskonalili umiejętności zdobyte na lekcjach przyrody, korzystali z tablicy interaktywnej oraz zasobów platformy Eduscience .
W klasach szóstych uczniowie przygotowali prezentację na temat poznanych kontynentów. Prezentacje były w formie multimedialnej i w postaci plansz, które są prezentowane na górnym korytarzu.
Bernadeta Biskup

 

 

Uczniowie na zajęciach w klasach czwartych utrwalali i poszerzali wiadomości o działaniu układu pokarmowego, krwionośnego, oddechowego, ruchu i nerwowego. Korzystali z laptopów. Oglądali filmy o działaniu tych układów. Wypełniali karty pracy. Układali puzzle na Platformie Eduscience. 

 

W klasach piątych uczniowie pracowali projektem. Projektowali wycieczkę po Pojezierzu Mazurskim oraz wykonali projekt o atrakcjach turystycznych Warszawy. Korzystali z gier planszowych. Prezentowali  zabytki Gdańska.

 

W klasach szóstych uczniowie wykonali prezentację o ptakach żyjących w Polsce. Korzystali z leksykonów i kart pracy. Utrwalali wiadomości o bezkręgowcach i kręgowcach. Wszystkie klasy wykorzystywały materiały z Akademii Uczniowskiej i Platformy Eduscience.

 

Bernadetta Biskup

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie