SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUSZCZYNIE

                  Juszczyn 268

                  34-231 Juszczyn

Adres

                  Juszczyn 268


                  34-231 Juszczyn


Kontakt

Zespół Szkół w Juszczynie

34-231 Juszczyn 268

E-mail: sekretariat@spjuszczyn.pl

tel. 33/8773886

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 529155
  • Do końca roku: 41 dni
  • Do wakacji: 213 dni

Kalendarium

Wtorek, 2018-11-20

Imieniny: Anatola, Edyty

Zadanie 1 Nowoczesna matematyka

W ramach zadania pierwszego w GIM: zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich uczniów i uczniów zdolnych z matematyki odbywają się zajęcia podwyższające kompetencje kluczowe. Uczniowie rozwijają sprawność rachunkową, pamięć, logiczne myślenie i utrwalają umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki. Kształtują pozytywne nastawienie do podejmowanego wysiłku intelektualnego. Uczniowie korzystają z różnych źródeł informacji np. programów multimedialnych: epodręczniki.pl, platforma.eduscience.pl, matematyka.pl, matlandia i gimplus (obydwa udostępnione uczniom z prywatnych zasobów nauczyciela, ale tylko na pierwszy miesiąc roku szkolnego, choć dostęp roczny dla uczniów miał być wykupiony w projekcie). Duży wpływ na atrakcyjność zajęć ma wykorzystanie w ich realizacji tablicy interaktywnej i laptopów. Na zajęciach stosuje się metody aktywizujące:  pracę zbiorową, w grupach, parach i pojedynczo, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne.

A. Kaczmarczyk

 

 

Od września 2017 roku 7 uczniów klasy VIIA przy Szkole Podstawowej  w Juszczynie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki w ramach projektu unijnego ,,NN Nowoczesna Nauka" . Podczas dwóch kolejnych spotkań grali w grę dydaktyczną ,,Procentująca gra’'. Celem tych zajęć było wykorzystanie zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych. Uczniowie rywalizowali ze sobą w zespołach dwu i trzyosobowych.

Siedmiu uczniów klasy VIIA przy Szkole Podstawowej w Juszczynie uczestniczący w zajęciach dodatkowych z matematyki realizujących projekt ,,Nowoczesna matematyka", pracowało metodą eksperymentu. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń uczniowie odpowiadali na pytanie problemowe: Ilu jest parkietaży platońskich? Zajęcia zachęciły uczestników do praktycznego wykorzystania właściwości figur geometrycznych poprzez wzbudzanie w nich chęci budowania innych parkietów.

 

Wioletta Kasprzyk

 

 

 

 

Zadanie pierwsze dla klasy IIIB Gimnazjum: zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla wszystkich uczniów to podnoszenie kompetencji kluczowych. Uczniowie rozwijają sprawność rachunkową, pamięć, logiczne myślenie i utrwalają umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki. Kształtują pozytywne nastawienie do podejmowanego wysiłku intelektualnego. Uczniowie korzystają z programów multimedialnych, portali matematycznych, takich jak: e-zadania.pl, epodręczniki.pl, platforma.eduscience.pl, matematyka.pisz.pl, akademiaucziowska.ceo.  Duży wpływ na atrakcyjność zajęć ma wykorzystanie w czasie ich realizacji tablicy interaktywnej i laptopów. Na zajęciach stosuje się metody aktywizujące: pracę zbiorową, w grupach, parach i pojedynczo, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne.

 

Od drugiego semestru celem tych zajęć jest przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie mają możliwość skonfrontować poziom swojej wiedzy z wymaganiami egzaminacyjnymi, z określeniem swoich mocnych i słabych stron. Dzięki temu wiedzą czego jeszcze muszą się nauczyć, na co zwrócić większą uwagę. Wiedza ta ma się stać podstawą do dalszej pracy nad doskonaleniem sprawności matematycznych, z którymi zdający mają największe problemy.

 

 

 

Agnieszka Kaczmarczyk

 

 

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych z matematyki - klasa IIIAB 

 

Zadanie pierwsze dla klasy IIIAB Gimnazjum: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych z matematyki. Głównym celem zajęć było uruchomienie możliwie wszystkich zmysłów poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne w dążeniu do rozwijania ciekawości świata. Uczniowie ćwiczyli czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywali łamigłówki matematyczne i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci raz logicznego myślenia. Przygotowali się do poprawy kompetencji kluczowych. Wspólnie spędzony czas pozwalał również na twórczość matematyczną i kreatywność. Dzięki różnorodnym metodom wciąż pozostawała świeża pasja poznawania i fascynacji światem matematyki, zadawania pytań, a co za tym idzie samodzielnego uczenia się i poszerzania wiedzy. Zajęcia dotyczyły liczb rzeczywistych, pierwiastków, potęg, wyrażeń algebraicznych, równań i układów równań. Uczniowie pracowali metodami aktywnymi w grupach, parach lub różnolicznych zespołach , a także indywidualnie. Korzystaliśmy z pomocy zakupionych w ramach projektu, z programów multimedialnych, portali matematycznych, takich jak: e-zadania.pl, epodręczniki.pl, platforma.eduscience.pl, matematyka.pisz.pl, akademiaucziowska.ceo, gimplus z wydawnictwa GWO, a także tablicy interaktywnej oraz oprogramowania matematycznego i laptopów.

 

 Agnieszka Kaczmarczyk

 

 

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla wszystkich uczniów ­ klasa IIAB

Zadanie pierwsze dla klasy IIAB Gimnazjum: zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla wszystkich uczniów to podnoszenie kompetencji kluczowych. Uczniowie wyrównywali braki w wiadomościach i umiejętnościach, wdrażali logiczne myślenie, rozwijali umiejętności współpracy w grupie, poprawiali wyniki na przedmiocie. Kształtowali pozytywne nastawienie do podejmowanego wysiłku intelektualnego. Uczniowie korzystali z pomocy zakupionych w ramach projektu, z programów multimedialnych, portali matematycznych, takich jak: e-zadania.pl, epodręczniki.pl, platforma.eduscience.pl, matematyka.pisz.pl, akademiaucziowska.ceo. Zajęcia dotyczyły liczb rzeczywistych, pierwiastków, potęg, wyrażeń algebraicznych, równań i układów równań. Uczniowie rozwiązywali zadania pracując w zespołach kilkuosobowych lub indywidualnie. Duży wpływ na atrakcyjność zajęć miało wykorzystanie w czasie ich realizacji tablicy interaktywnej i laptopów.

Agnieszka Kaczmarczyk

 

 

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych z matematyki - klasa IIIAB

 

Zadanie pierwsze dla klasy IIIAB Gimnazjum: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych z matematyki. Głównym celem zajęć było uruchomienie możliwie wszystkich zmysłów poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne w dążeniu do rozwijania ciekawości świata. Uczniowie ćwiczyli czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywali łamigłówki matematyczne i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci raz logicznego myślenia. Przygotowali się do poprawy kompetencji kluczowych. Wspólnie spędzony czas pozwalał również na twórczość matematyczną i kreatywność. Dzięki różnorodnym metodom wciąż pozostawała świeża pasja poznawania i fascynacji światem matematyki, zadawania pytań, a co za tym idzie samodzielnego uczenia się i poszerzania wiedzy. Zajęcia dotyczyły liczb rzeczywistych, pierwiastków, potęg, wyrażeń algebraicznych, równań i układów równań. Uczniowie pracowali metodami aktywnymi w grupach, parach lub różnolicznych zespołach , a także indywidualnie. Korzystaliśmy z pomocy zakupionych w ramach projektu, z programów multimedialnych, portali matematycznych, takich jak: e-zadania.pl, epodręczniki.pl, platforma.eduscience.pl, matematyka.pisz.pl, akademiaucziowska.ceo, gimplus z wydawnictwa GWO, a także tablicy interaktywnej oraz oprogramowania matematycznego i laptopów.

 

Agnieszka Kaczmarczyk