Zadanie 1 Nowoczesna matematyka

W ramach zadania pierwszego w GIM: zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich uczniów i uczniów zdolnych z matematyki odbywają się zajęcia podwyższające kompetencje kluczowe. Uczniowie rozwijają sprawność rachunkową, pamięć, logiczne myślenie i utrwalają umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki. Kształtują pozytywne nastawienie do podejmowanego wysiłku intelektualnego. Uczniowie korzystają z różnych źródeł informacji np. programów multimedialnych: epodręczniki.pl, platforma.eduscience.pl, matematyka.pl, matlandia i gimplus (obydwa udostępnione uczniom z prywatnych zasobów nauczyciela, ale tylko na pierwszy miesiąc roku szkolnego, choć dostęp roczny dla uczniów miał być wykupiony w projekcie). Duży wpływ na atrakcyjność zajęć ma wykorzystanie w ich realizacji tablicy interaktywnej i laptopów. Na zajęciach stosuje się metody aktywizujące:  pracę zbiorową, w grupach, parach i pojedynczo, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne.

A. Kaczmarczyk

 

 

Od września 2017 roku 7 uczniów klasy VIIA przy Szkole Podstawowej  w Juszczynie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki w ramach projektu unijnego ,,NN Nowoczesna Nauka" . Podczas dwóch kolejnych spotkań grali w grę dydaktyczną ,,Procentująca gra’'. Celem tych zajęć było wykorzystanie zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych. Uczniowie rywalizowali ze sobą w zespołach dwu i trzyosobowych.

Siedmiu uczniów klasy VIIA przy Szkole Podstawowej w Juszczynie uczestniczący w zajęciach dodatkowych z matematyki realizujących projekt ,,Nowoczesna matematyka", pracowało metodą eksperymentu. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń uczniowie odpowiadali na pytanie problemowe: Ilu jest parkietaży platońskich? Zajęcia zachęciły uczestników do praktycznego wykorzystania właściwości figur geometrycznych poprzez wzbudzanie w nich chęci budowania innych parkietów.

 

Wioletta Kasprzyk

 

 

 

 

Zadanie pierwsze dla klasy IIIB Gimnazjum: zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla wszystkich uczniów to podnoszenie kompetencji kluczowych. Uczniowie rozwijają sprawność rachunkową, pamięć, logiczne myślenie i utrwalają umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki. Kształtują pozytywne nastawienie do podejmowanego wysiłku intelektualnego. Uczniowie korzystają z programów multimedialnych, portali matematycznych, takich jak: e-zadania.pl, epodręczniki.pl, platforma.eduscience.pl, matematyka.pisz.pl, akademiaucziowska.ceo.  Duży wpływ na atrakcyjność zajęć ma wykorzystanie w czasie ich realizacji tablicy interaktywnej i laptopów. Na zajęciach stosuje się metody aktywizujące: pracę zbiorową, w grupach, parach i pojedynczo, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne.

 

Od drugiego semestru celem tych zajęć jest przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie mają możliwość skonfrontować poziom swojej wiedzy z wymaganiami egzaminacyjnymi, z określeniem swoich mocnych i słabych stron. Dzięki temu wiedzą czego jeszcze muszą się nauczyć, na co zwrócić większą uwagę. Wiedza ta ma się stać podstawą do dalszej pracy nad doskonaleniem sprawności matematycznych, z którymi zdający mają największe problemy.

 

 

 

Agnieszka Kaczmarczyk

 

 

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych z matematyki - klasa IIIAB 

 

Zadanie pierwsze dla klasy IIIAB Gimnazjum: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych z matematyki. Głównym celem zajęć było uruchomienie możliwie wszystkich zmysłów poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne w dążeniu do rozwijania ciekawości świata. Uczniowie ćwiczyli czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywali łamigłówki matematyczne i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci raz logicznego myślenia. Przygotowali się do poprawy kompetencji kluczowych. Wspólnie spędzony czas pozwalał również na twórczość matematyczną i kreatywność. Dzięki różnorodnym metodom wciąż pozostawała świeża pasja poznawania i fascynacji światem matematyki, zadawania pytań, a co za tym idzie samodzielnego uczenia się i poszerzania wiedzy. Zajęcia dotyczyły liczb rzeczywistych, pierwiastków, potęg, wyrażeń algebraicznych, równań i układów równań. Uczniowie pracowali metodami aktywnymi w grupach, parach lub różnolicznych zespołach , a także indywidualnie. Korzystaliśmy z pomocy zakupionych w ramach projektu, z programów multimedialnych, portali matematycznych, takich jak: e-zadania.pl, epodręczniki.pl, platforma.eduscience.pl, matematyka.pisz.pl, akademiaucziowska.ceo, gimplus z wydawnictwa GWO, a także tablicy interaktywnej oraz oprogramowania matematycznego i laptopów.

 

 Agnieszka Kaczmarczyk

 

 

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla wszystkich uczniów ­ klasa IIAB

Zadanie pierwsze dla klasy IIAB Gimnazjum: zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla wszystkich uczniów to podnoszenie kompetencji kluczowych. Uczniowie wyrównywali braki w wiadomościach i umiejętnościach, wdrażali logiczne myślenie, rozwijali umiejętności współpracy w grupie, poprawiali wyniki na przedmiocie. Kształtowali pozytywne nastawienie do podejmowanego wysiłku intelektualnego. Uczniowie korzystali z pomocy zakupionych w ramach projektu, z programów multimedialnych, portali matematycznych, takich jak: e-zadania.pl, epodręczniki.pl, platforma.eduscience.pl, matematyka.pisz.pl, akademiaucziowska.ceo. Zajęcia dotyczyły liczb rzeczywistych, pierwiastków, potęg, wyrażeń algebraicznych, równań i układów równań. Uczniowie rozwiązywali zadania pracując w zespołach kilkuosobowych lub indywidualnie. Duży wpływ na atrakcyjność zajęć miało wykorzystanie w czasie ich realizacji tablicy interaktywnej i laptopów.

Agnieszka Kaczmarczyk

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie