Zadanie 2 Nowoczesne nauki przyrodnicze

Zajęcia pozalekcyjne „Nowoczesna chemia”

Nowoczesna nauka to nie tylko rozwój badań oraz przypływ innowacyjnych narzędzi pracy zbliżających nas do coraz bardziej szczegółowych wniosków i odkryć.

Zajęcia pozalekcyjne „Nowoczesna chemia”, prowadzone w naszej szkole to również nowoczesne sposoby zdobywania wiedzy, ułatwiające pojęcie zagadnień trudnych, to możliwość nauki przez doświadczanie, eksperymentowanie, poszukiwanie w dostępnych źródłach wiedzy np. w  Internecie, poradnikach, przewodnikach, atlasach, to korzystanie z tablicy interaktywnej, to samonauczanie za pomocą gier dydaktycznych, quizów, itp.

Uczniom dają możliwość samodzielnego badania świata w najbardziej naturalny sposób – poprzez zaangażowanie. Tak zdobywana wiedza pozwala zobaczyć otaczającą nas rzeczywistość jako złożoną całość, na którą można patrzeć z różnych perspektyw.

Barbara Zając -Kutek

 

 

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki

 

Zajęcia te mają pomóc uczniom w zrozumieniu podstawowych  praw fizyki, a także umożliwić im nadrabianie powstałych zaległości. Treści realizowane na zajęciach i sposób prowadzenia wspierają edukację ucznia , pozwalają łatwiej przyswoić i zrozumieć wiadomości z fizyki, motywują ucznia do samorozwoju oraz zachęcają do samodzielnej i twórczej pracy. Zajęcia  prowadzone są w pracowni fizycznej z wykorzystaniem pomocy naukowych będących w pracowni fizycznej lub sami uczniowie wykonują potrzebne pomoce . Sami uczniowie korzystając z zasobów Internetu zgłębiają problematyczne zagadnienia.

 

 Zajęcia pozalekcyjne z geografii

Od września 2017 roku 7 uczniów klasy IIA gimnazjum przy Szkole Podstawowej  w Juszczynie uczestniczy w dodatkowych zajęciach z geografii w ramach projektu unijnego ,,NN Nowoczesna Nauka" . Podczas zajęć odbyli podróż dokoła świata, która składała się z 5 etapów. Pracując w grupach pokonywali kolejne etapy podróży doskonaląc swoje umiejętności w zakresie: obliczania współrzędnych geograficznych, przeliczania skal, obliczania odległości na mapie, obliczania różnicy czasu słonecznego. Podróż rozpoczęli w Gdyni, a zakończyli w Lizbonie. Ostatnim etapem wycieczki był lot samolotem do Warszawy.

W listopadzie wszyscy uczniowie klasy VIIA ze Szkole Podstawowej w Juszczynie uczestniczyli  w dodatkowych zajęciach z geografii w ramach projektu unijnego ,,NN Nowoczesna Nauka". Podczas jednego ze spotkań odbyli ,,Podróż przez Polskę’'. Wykorzystując zasoby platformy eduscience.pl,  w zespołach dwu i trzyosobowych grali w grę dydaktyczką, której celem było lepsze poznanie środowiska przyrodniczego Polski. Uczniowie w poszczególnych grupach rywalizowali ze sobą w konkursie wiedzy o naszym kraju.

 

W listopadzie uczniowie z  klasy IIA i  IIB gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Juszczynie uczestniczący w zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych  ,,Nowoczesna geografia"  przygotowywali metodą projektu prezentacje ,, Czy znasz ten kraj ?. Zagadki geograficzne. Pytania weryfikowały wiedzę uczniów na temat dwóch państw: Stanów Zjednoczonych i Brazylii.

Przygotowane prezentacje zostały wykorzystane podczas lekcji geografii na utrwalenie wiedzy o omawianych krajach.

Siedmiu uczniów klasy VIIA przy Szkole Podstawowej w Juszczynie uczestniczący w zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych  ,,Nowoczesna geografia" pracowali metodą projektu przygotowując prezentacje wybranych parków województwa małopolskiego. W grupach dwu i trzyosobowych zbierali informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, fauny i flory Tatrzańskiego, Babiogórskiego i Pienińskiego Parku Narodowego.

Przygotowane prezentacje zostały zaprezentowane podczas dodatkowych zajęć unijnych dla całej klasy VII przy utrwalaniu wiedzy na temat  ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce.

Uczniowie klasy VIIA przy Szkole Podstawowej w Juszczynie uczestniczący w zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych z geografii w ramach projektu  ,,Nowoczesna geografia" brali udział w zajęciach mających na celu utrwalenie orientacji na mapie fizycznej Polski.

Na mapie interaktywnej Polski uczniowie indywidualnie wykonywali ćwiczenia polegające na: zaznaczaniu wskazanych krain geograficznych, podpisywaniu obiektów: rzek, miast, szczytów, jezior i parków narodowych. 

Uczniowie klasy IIIA i IIIB gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Juszczynie uczestniczący w zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych  ,,Nowoczesna geografia" opracowali metodą projektu Koronę Gór Polskich, czyli 28 szczytów pasm górskich. Pierwszym etapem była praca w dwóch grupach polegająca na zbieraniu informacji i przygotowaniu prezentacji multimedialnych. Na koniec projektu przygotowana została wystawa, którą mogą oglądać nauczyciele i wszyscy uczniowie w szkole.

Wioletta Kasprzyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie