SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUSZCZYNIE

                  Juszczyn 268

                  34-231 Juszczyn

Adres

                  Juszczyn 268


                  34-231 Juszczyn


Kontakt

Zespół Szkół w Juszczynie

34-231 Juszczyn 268

E-mail: sekretariat@spjuszczyn.pl

tel. 33/8773886

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 558181
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 153 dni

Kalendarium

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka

O projekcie

Projekt „NN - nowoczesna nauka”

Gmina Maków Podhalański realizuje projekt pn. „NN -  nowoczesna nauka”.

Projekt jest  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje,

 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,

 Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2017 r. – 31 lipca 2019 r.

 

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie jakości pracy trzech szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi  Gminy Maków Podhalański w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród 294 uczniów. Zorganizowane zostaną zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz projektu edukacyjnego, a także zakupione będzie wyposażenie pracowni szkół biorących udział w projekcie.

Główny rezultat, który zostanie osiągnięty: podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów dzięki organizacji zajęć kształtujących kompetencje kluczowe.

 

Realizatorem projektu jest  Gminny Zarząd Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3.

 

Projekt realizują szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi w Białce, Grzechyni i Juszczynie

 

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Nowoczesna matematyka:

1)     zajęcia pozalekcyjne z matematyki prowadzone dla wszystkich uczniów,

2)     zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych.

  1. Nowoczesne nauki przyrodnicze:

1)     zajęcia dodatkowe pozalekcyjne  – organizacja zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych,

2)     wycieczki edukacyjne dla wszystkich uczniów ze szkół objętych wsparciem.

  1. Kompetencje informatyczne:

1)    zajęcia informatyczne prowadzone dla wszystkich uczniów,

2)    zajęcia pozalekcyjne z programowania,

3)    wyjazdy edukacyjne.

 

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu: 994 314,29 zł

Współfinansowanie z Unii Europejskiej:   845.167,14 zł

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:  99.422,15 zł

Wkład własny Gminy Maków Podhalański: 49.725,00 zł