SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUSZCZYNIE

                  Juszczyn 268

                  34-231 Juszczyn

Adres

                  Juszczyn 268


                  34-231 Juszczyn


Kontakt

Zespół Szkół w Juszczynie

34-231 Juszczyn 268

E-mail: sekretariat@spjuszczyn.pl

tel. 33/8773886

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 511135
  • Do końca roku: 72 dni
  • Do wakacji: 244 dni

Kalendarium

Sobota, 2018-10-20

Imieniny: Ireny, Kleopatry

Zadanie 3 Kompetencje matematyczno – przyrodnicze - klasy I-III

Kompetencje matematyczno–przyrodnicze - klasy I - III

Zajecia z projektu ,,Doświadczamy nauki” prowadzone w klasie II rozwijają matematyczno -przyrodnicze kompetencje dziecka. Uczniowie na tych zajęciach uczą się przez doświadczenia własne , działają , badają, obserwują i  eksperymentują . Poznają nowe nieznane dotąd zjawiska , stają się inicjatorami zabaw i gier dydaktycznych. Uczą się nawzajem od siebie, instruują i w razie potrzeby poprawiają błędy. Podczas tych zajęć niweluje się różnica w umiejetnościach dzieci . Dzieci wzajemnie korzystają ze swojej wiedzy, starając się stale rozwijać swoje kompetencje .

Z kolei zajęcia matematyczne dla grupy uczniów w klasach 1a i 1b to niezapomniana zabawa i nauka przy tablicy interaktywnej. Korzystając z zasobów Platformy Eduscience uczniowie rozwijają swoje kompetencje, doskonaląc technikę dodawania i odejmowania a przy okazji uczą się współpracy w grupie, pokonywania trudności i samoakceptacji.

Uczniowie klas 3 na zajęciach rozwijających kompetencje matematyczno – przyrodnicze pracowali projektem pt. „Woda nasz skarb”. Poznawali właściwości wody, pod jaką postacią woda może występować w przyrodzie, co rozpuszcza się w wodzie. Organizując swoją pracę w grupach przygotowali krótkie scenki dramowe, które przedstawili swoim kolegom. Prezentację swoich prac podsumowali doświadczeniem o krążeniu wody w przyrodzie i pracą plastyczną. Na zajęciach utrwalali umiejętności związane z posługiwaniem się zegarem i  liczbami rzymskimi.

Ewa Bogdan

Halina Wilczek

Maria Woźny

Teresa Oleksy

 

Kompetencje matematyczno – przyrodnicze w klasie III szkoły podstawowej

 

Zajęcia matematyczno- przyrodnicze z całą klasą – uczniowie na tych zajęciach pracując metodą projektu  rozwijali swoje umiejętności  i pogłębiali swoja wiedzę. Z dużym zaangażowaniem realizowali takie projekty jak ,,Woda nasz skarb”,,, Układ słoneczny”,, Figury geometryczne”.

 

Na zajęciach dla uczniów słabych  poprzez zabawę, ćwiczenia praktyczne-( mierzenie obwodów, wożenie, obliczanie zegarowe i kalendarzowe) doświadczenia i gry utrwalali  zdobyte wiadomości. Na zajęciach wykorzystywana była miedzy innymi tablica interaktywna, komputery.

Na zajęciach dla uczniów zdolnych uczniowie realizowali projekty ,, Jak zwierzęta i ptaki spędzają zimę”-wyszukiwali informacje, wykonywali pracę plastyczne, przedstawili to na gazetce  szkolnej. Wykonywali różne doświadczenia związane z wodą, konstruowali oczyszczalnię wody. Wyszukiwali różne ciekawostki na temat naszej planety Ziemi.

 

 

 

Uczniowie klasy III b rozwijali swoje zdolności, kształtowali logiczne myślenie i zdobywali nowe wiadomości uczestnicząc w zajęciach matematyczno-przyrodniczych. Podczas projektu „Czas płynie…” wykonali własne kalendarze, ćwiczyli obliczenia kalendarzowe i zegarowe, a także porównywali daty swoich urodzin i imienin. Poznali „Żywioł ognia” i „Wody”. W czasie doświadczeń odpowiadali na pytania: Kiedy ogień gaśnie? Dlaczego nie wolno gasić płonącego oleju wodą? Przeprowadzili eksperyment z wodą i olejem „Lampa Lava”. Obserwowali poprzez szkło powiększające kształty płatków śnieg, w doświadczeniu topnienia, sprawdzili czystość śniegu. Uczniowie konstruowali budowle z brył geometrycznych, dokonywali ich pomiarów, obliczali obwody i je porównywali.

 

Beata Pacyga

Teresa Oleksa

 

 

Podczas zajęć  z projektu ,,Doświadczamy nauki” prowadzonych w klasie Ib uczniowie rozwijają matematyczno - przyrodnicze kompetencje.

 

Pracując metodą projektu doskonalili swoje umiejętności w zakresie: przeliczania, porównywania, sprawnego dodawania, odejmowania liczb, rozpoznawania monet i banknotów, dokonywania obliczeń pieniężnych. Rozwiązywali i układali zadania o zwierzętach, roślinach, rozwiązywali zagadki, łamigłówki i rebusy matematyczno-przyrodnicze, układali interaktywne puzzle, konstruowali własne gry.

 

Korzystali z różnych pomocy dydaktycznych, zasobów platformy Eduscience oraz materiału przyrodniczego przyniesionego przez uczniów.

 

Na zajęciach w grupie mieszane i rozwijające się uczniowie działając metodą projektu i eksperymentu poszukują odpowiedzi na różne pytania przyrodniczo-matematyczne, poznają świat wieloma zmysłami.

 

Realizując projekt: Gdzie mieszkają figury geometryczne?

 

Poszukiwali i rozpoznawali figury geometryczne w naturalnym  otoczeniu: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło.  Układali kompozycje z wykorzystaniem figur, Przeliczali, klasyfikowali figury. Tworzyli logo z figur przez  obrysowywanie szablonów lub  samodzielne kreślenie figur, układali  i naklejali kolorowe figury. Robili papierowe składanki. Układali i rozwiązywali zagadki  geometryczne.

 

 Realizując projekt „ Czary, mary nie do wiary”- badali właściwości wody, przeprowadzając proste doświadczenia – dlaczego pada deszcz?  Za pomocą zmysłów: wzroku, dotyku, smaku i węchu rozpoznawali i nazywali dary jesieni. Po liściach i owocach rozpoznawali pospolite drzewa. Wyjaśnili jesienne zjawisko gubienia liści drzew. Wykryli, dlaczego suche liście się kruszą? Obserwowali zmiany w przyrodzie jesienią. Lupy służyły im do dokładnego zapoznania się z darami jesieni. Czytali mapę pogody.  Wiedzą, jak ubrać się stosownie do pogody, jak zachować się podczas burzy. Poznali zwierzęta występujące w naszej okolicy. Układali kompozycje z liści wg. własnych pomysłów. Prace prezentowali na gazetce i klasowej wystawce.

 

 W projekcie „Czym zadziwia nas zima” przeprowadzili proste eksperymenty ze śniegiem i lodem oraz zabawę badawczą „Choinkowa gałązka”. Rozwiązali problem, dlaczego zimą posypujemy ulice i chodniki solą? Podziwiali uroki zimy oglądając piękne  zimowe krajobrazy. Poznali tradycje bożonarodzeniowe.

 

 Pracując projektem „Jak upływa czas”: uczyli się odczytywania wskazań zegara, pór roku i nazw miesięcy, dni tygodnia, pór dnia. Układali plan dnia. Uczyli  się, jak bezpiecznie  i zdrowo spędzać wolny czas.

 

 Projekt „Pamiętamy o ptakach” . Obserwowali i nazywali ptaki w zimujące w naszej okolicy. Przynieśli ziarenka, przygotowali karmidełka dla ptaków. Opiekują się nimi od jesieni.

 

 Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Doświadczamy nauki” wyzwalają twórczą aktywność uczniów i uczą współpracy w grupie podczas podejmowania różnorodnych działań. 

 M.Woźny

 

 

Na zajęciach dla uczniów zdolnych uczniowie realizowali projekty ,, Jak zwierzęta i ptaki spędzają zimę”-wyszukiwali informacje, wykonywali pracę plastyczne, przedstawili to na gazetce  szkolnej. Wykonywali różne doświadczenia związane z wodą np. Co rozpuszcza się w wodzie?, konstruowali oczyszczalnię wody. Wyszukiwali różne ciekawostki na temat naszej planety Ziemi, wykonywali doświadczenia.

 

 T. Oleksa

 

  Klasa IIIa

Zajęcia matematyczno- przyrodnicze z całą klasą – uczniowie na tych zajęciach pracując metodą projektu  rozwijali swoje umiejętności  i pogłębiali swoją wiedzę. Z dużym zaangażowaniem realizowali takie projekty jak ,, Układ słoneczny”,,- wyszukiwali , przeprowadzali doświadczenia, przygotowali   materiały na gazetkę. ,,Figury geometryczne” – układali z patyczków figury geometryczne, obliczali obwody. Zapoznali się jak zdobytą wiedzę można wykorzystać w codziennym życiu.

Teresa Oleksa