Zadanie 3 Kompetencje matematyczno – przyrodnicze - klasy I-III

Kompetencje matematyczno–przyrodnicze - klasy I - III

Zajecia z projektu ,,Doświadczamy nauki” prowadzone w klasie II rozwijają matematyczno -przyrodnicze kompetencje dziecka. Uczniowie na tych zajęciach uczą się przez doświadczenia własne , działają , badają, obserwują i  eksperymentują . Poznają nowe nieznane dotąd zjawiska , stają się inicjatorami zabaw i gier dydaktycznych. Uczą się nawzajem od siebie, instruują i w razie potrzeby poprawiają błędy. Podczas tych zajęć niweluje się różnica w umiejetnościach dzieci . Dzieci wzajemnie korzystają ze swojej wiedzy, starając się stale rozwijać swoje kompetencje .

Z kolei zajęcia matematyczne dla grupy uczniów w klasach 1a i 1b to niezapomniana zabawa i nauka przy tablicy interaktywnej. Korzystając z zasobów Platformy Eduscience uczniowie rozwijają swoje kompetencje, doskonaląc technikę dodawania i odejmowania a przy okazji uczą się współpracy w grupie, pokonywania trudności i samoakceptacji.

Uczniowie klas 3 na zajęciach rozwijających kompetencje matematyczno – przyrodnicze pracowali projektem pt. „Woda nasz skarb”. Poznawali właściwości wody, pod jaką postacią woda może występować w przyrodzie, co rozpuszcza się w wodzie. Organizując swoją pracę w grupach przygotowali krótkie scenki dramowe, które przedstawili swoim kolegom. Prezentację swoich prac podsumowali doświadczeniem o krążeniu wody w przyrodzie i pracą plastyczną. Na zajęciach utrwalali umiejętności związane z posługiwaniem się zegarem i  liczbami rzymskimi.

Ewa Bogdan

Halina Wilczek

Maria Woźny

Teresa Oleksy

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie